Regulamin

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

REGULAMIN :

1 Postanowienia ogólne

Sklep sanlight.pl  jest prowadzony przez firmę SANLIGHT Bartosz Górecki, podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Płońsk, z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Warszawska 76 oraz zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 5671731621, Regon 360209190, który w dalszej części regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jako sprzedawca

1) Definicje pojęć użytych w regulaminie:

a) NABYWCA/KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych; jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną

b) SPRZEDAWCA – firma SANLIGHT Bartosz Górecki z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 76, 09-100 Płońsk, identyfikująca się numerem NIP 5671731621 i Regon 360209190, będąca właścicielem sklepu internetowego https://www.sanlight.pl

c) SKLEP INTERNETOWY – sklep prowadzony pod domeną https://www.sanlight.pl i posługujący się adresem mailowym sklep@aquaparts.pl

d) PRODUKT/TOWAR – rzecz ruchoma będąca przedmiotem kupna-sprzedaży pomiędzy zainteresowanymi stronami

e) KODEKS CYWILNY – ustawa z dn. 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

f) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dni. 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827)

g) UMOWA SPRZEDAŻY/KUPNA – umowa zawierana pomiędzy nabywcą, a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu https://www.sanlight.pl

h) REGULAMIN SKLEPU – niniejszy regulamin sklepu internetowego https://www.sanlight.pl

2) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego  https://www.sanlight.pl m.in składania zamówień na towary, dostarczania zamówionych produktów do nabywcy, form płatności za zakupy, uprawnienia nabywcy do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych, sposoby i zasady rozpatrywania reklamacji.

2 Towar

1) Wszystkie przedmioty oferowane w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są fabrycznie nowe i posiadają oryginalne opakowanie

2) Niektóre z produktów znajdujących się w asortymencie sklepu mogą być w danej chwili niedostępne lub być produktami na zamówienie (jeśli czas realizacji zamówienia wyniesie dłużej niż 7 dni, klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu)

3) Ceny podane na stronie sklepu są wyrażone w złotych Polskich i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT)

4) Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon, a na życzenie klienta faktura.

3 Zamówienia

1) Zamówienie może być złożone poprzez dodanie do koszyka przedmiotu, a następnie wypełnienie formularza dostawy na stronie https://sanlight.pl lub mailowo biuro@sanlight.pl

2) Podstawą do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza dostawy. W innym wypadku realizacja zamówienia może się opóźnić lub nie zostanie wykonana

3) Jeśli dane w formularzu będą podane nieprawidłowo, a sprzedawca nie będzie miał możliwości telefonicznego ani mailowego kontaktu z nabywcą zamówienie po 7 dniach roboczych zostanie anulowane

4) W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia konieczne jest natychmiastowy kontakt ze sprzedającym. Nie ma możliwości anulowania zrealizowanego zamówienia

5) Wszelkie zmiany w statusie zamówienia są wysyłane do nabywcy poprzez pocztę elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.

4. Płatności

1) Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar na aquaparts.pl (w tym koszt dostawy) w terminie do 14 dni od dnia zakupu z wyłączeniem płatności przy odbiorze

2) Klient po złożeniu zamówienia ma prawo do wyboru następujących form płatności oraz sposobu dostawy towaru:

 • przelew na konto – wpłata na konto sklepu poprzez przelew bankowy lub na poczcie
 • T-pay – płatność online – płatności w tpay.com to najwyższy poziom bezpieczeństwa potwierdzony uznanymi certyfikatami https://tpay.com/o-firmie. Środki tak jak w przypadku innych dostępnych form np Payu czy przelewy24 są przekazywane nam w chwili potwierdzenia przez Państwa przelewu co umożliwia szybką realizację zamówienia.
 • pobranie u kuriera – płatność gotówką przy odbiorze paczki dostarczonej przez firmę kurierską

4) W chwili składania zamówienia klient informowany jest o dostępnych metodach płatności i rodzajach dostawy

5) Przy wyborze metody płatności przelewu na konto zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty.

5 Dostawa towaru

1) Dostawa towaru odbywa się poprzez zewnętrznego przewoźnika

2) Przesyłki wysyłane do klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone

3) W przypadku odbioru osobistego klient sam odpowiada za bezpieczne przetransportowanie produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego przewożenia towaru

4) W sytuacji gdy występują duże rozbieżności w czasie realizacji i sposobie pakowania kilku przedmiotów w jednym zamówieniu sklep sanlight.pl może rozdzielić zamówienie na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ulec może koszt dostawy podany klientowi przy składaniu zamówienia. O wszystkich zmianach klienta zostanie poinformowany, a towar zostanie wysłany po akceptacji zmian. W przypadku braku akceptacji klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia.

6 Czas realizacji zamówienia

1) Przy każdym oferowanym produkcie jest podany orientacyjny czas realizacji zamówienia. Zazwyczaj nie przekracza 2 dni. Wyjątkami są produkty aktualnie niedostępne lub sprowadzane na specjalne zamówienie klienta

2) Jeśli czas realizacji będzie wydłużony klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu i ma możliwość odstąpienia od umowy.

7 Gwarancja i reklamacje

1) Każdy produkt objęty jest gwarancją, obowiązującą na terytorium Polski.

2) Czas gwarancji wynosi 24 m-ce który jest liczony od daty zakupu.

3) Podstawą gwarancji jest dowód zakupu paragon lub faktura

4) Roszczenia dotyczące gwarancji powinny być zgłaszane w formie mailowej lub pisemnej wysłanej pocztą polską

5) Klient po odebraniu zakupionego towaru powinien go natychmiast sprawdzić w obecności kuriera lub niezwłocznie po jego odjeździe. W przypadku dostrzeżenia wad mogących powstać w transporcie klient zobowiązany jest wezwać w ciągu 7 dni od dostawy kuriera i spisać z nim protokół szkody. Na jego podstawie otrzyma towar wolny od wad

6) Reklamacje na wady fabryczne produktu powstałe w okresie gwarancji należy składać mailowo na adres: biuro@sanlight.pl lub poprzez wypełnienie i odesłanie formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie sklepu w dolnej stopce – zakładka „Reklamacje i zwroty”

7) Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać dane:

 • imię i nazwisko zgłaszającego
 • adres, numer telefonu zgłaszającego
 • nazwę przedmiotu i opis usterki (dokładny opis uszkodzeń i usterek oraz okoliczności ich powstania)
 • dowód zakupu (paragon lub faktura)

8) W przypadku uszkodzeń w transporcie klient zobowiązany jest do reklamacji dołączyć skan protokołu szkody. Brak protokołu może być podstawą do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w transporcie. Niedopełnienie powyższego obowiązku klienta skutkuje brakiem możliwości dochodzenia roszczeń sklepu wobec przewoźnika

9) Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich złożenia.

8. Warunki gwarancji:

Gwarancja obejmuje wady:

 • Części które posiadają wadę fabryczną : odbarwienie, rozwarstwienie, zdeformowanie
 • nie prawidłowe funkcjonowanie produktu wynikające z jego wady

Gwarancją jakości nie są objęte wady:

 • Części które podczas eksploatacji podlegają normalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji
 • Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych
 • Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem użytkownika
 • Uszkodzenia powstałe na skutek stosowania środków chemicznych innych niż dedykowane do stosowania na dany produkt zalecamy środki firm HG oraz SANN PROFI.
 • Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu realizowane przez firmy kurierskie, pocztę polską, inpost, paczkomaty itd. Towar należy bezwzględnie sprawdzać w obecności przewoźnika i reklamować usługę transportową w przypadku uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowo wykonanej usługi.

9 Odstąpienie od umowy

1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny

2) Towar należy odesłać na adres ustalony wcześniej ze sprzedawcą

3) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru

4) Klient może zwrócić jedynie towar nieużywany i oryginalnie zapakowany. Jeśli sprzedawca stwierdzi, że odesłany towar był używany ma prawo do pomniejszenia kwoty należnej za zwrot

5) Odstąpienie od umowy należy zgłosić mailowo na adres: sklep@aquaparts.pl lub poprzez wypełnienie i odesłanie oświadczenia znajdującego się na stronie sklepu w dziale „Reklamacje i zwroty”

6) Zwrot wpłaconych przez klienta środków za towar nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu nieuszkodzonej przesyłki do sklepu, ale nie później niż w ciągu 14 dni.

10 Zwroty

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY
  1. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sanlight Bartosz Górecki , ul.Warszawska 76, 09-100 Płońsk) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać tutaj : Formularz odstąpienia od umowy
  1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu środki za towar natomiast koszty dostawy oraz zwrotu pozostają po Państwa stronie,
 1. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Polityka prywatności sklepu

(obowiązuje od 18.03.2021 r.)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Sklepie Internetowym https://sanlight.pl jest właściciel serwisu, firma Sanlight Bartosz Górecki z siedzibą w Płońsku, ul. Warszawska 76, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5671731621, REGON 360209190.
 2. Sklep Internetowy realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies” poniżej)
 3. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, adres IP. Jeśli zapisałeś się na newsletter, to przetwarzamy Twój adres e-mail.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym zgodnie z RODO) oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.
 6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez upoważnione przez nas osoby.
 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i ukształtowania treści Umowy, jej realizacji, zmiany bądź jej rozwiązania; prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną; w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika, który zapisał się na newsletter oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim (z wyjątkiem podmiotów uczestniczących w procesie realizacji zamówień, tj: partnera logistycznego i partnera obsługującego płatności), ani nie podlegają profilowaniu.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną pisząc na adres biuro@sanlight.pl  lub pocztową wysyłając wiadomość na adres Administratora podany w p.1.
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://sanligh.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji, nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem biuro@sanlight.pl

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Witryna https://sanlight.pl używa plików cookies. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Kiedy przeglądarka użytkownika ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
 3. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować użytkownikom najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Sanlight Bartosz Górecki w celu optymalizacji działań.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w szczególności do:
  1. monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
  2. dopasowania zawartości strony i wyświetlenia jej zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika (poprzez fakt, że pliki cookies identyfikują urządzenie użytkownika),
  3. umożliwienia logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej podstronie serwisu
  4. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika (monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie).
  5. odpowiedniego dopasowania skierowanych do użytkownika reklam (poprzez fakt, że pliki cookies zapamiętują jego preferencje).
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora Sklepu Internetowego, w tym w szczególności przez samych użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak np. adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie i dobrowolnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji (patrz Polityka Prywatności powyżej).
 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 1. Operator Sklepu Internetowego informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

Data opublikowania regulaminu 03.01.2018 r.

Skontaktuj się z nami

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące powyższego regulaminu oraz polityki prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem tego formularzaI contact form